Dəmir lyuk qapağı

  • Dəmir lyuk qapağı

    Dəmir lyuk qapağı

    Lyuk qapaqları tikinti və ictimai istifadə üçün istehsal olunur.Lyuk qapaqları hamar olmalı və qum dəlikləri, üfürmə dəlikləri, təhrif və ya hər hansı digər qüsurlardan təmizlənməlidir.